首頁(yè) > 操盤(pán)心得 > 參禪悟道 > 正文

佛祖眼中的世界 世界到底有多大

來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:添加時(shí)間:2014-04-22 09:23:58

 人類(lèi)如此的渺小

佛與宇宙

 2500多年前,古印度北部迦毗羅衛國(今尼泊爾境內)的王子喬達摩·悉達多證悟成佛(就是釋迦牟尼佛)。他沒(méi)有顯微鏡,但是,他說(shuō):一滴水中有無(wú)量眾生。(佛看一滴水八萬(wàn)四千蟲(chóng))他沒(méi)有望遠鏡,但是,他說(shuō):宇宙中存在無(wú)數的世界,其中生活著(zhù)各種各樣的眾生。以一個(gè)太陽(yáng)系來(lái)做劃分,1000個(gè)太陽(yáng)系是一個(gè)小千世界;1000個(gè)小千世界叫一個(gè)中千世界,1000個(gè)中千世界叫一個(gè)大千世界。一個(gè)大千世界有10億個(gè)太陽(yáng)系。佛經(jīng)中稱(chēng),一個(gè)大千世界中會(huì )有一位佛在教化,因而稱(chēng)這個(gè)大千世界為佛土。

地球月亮對比 地球與太陽(yáng)系行星對比
地球與太陽(yáng)系行星比較地球與太陽(yáng)相比
 

 看完這些圖,你覺(jué)得地球很小很小是吧?沒(méi)錯,地球對于銀河系來(lái)說(shuō),只是個(gè)微不足道的小行星。不過(guò)在我們的尺度里,所有你能觀(guān)測到的星體還都只是在銀河系范圍內的。下面讓我們來(lái)看看在其他星系里有什么?太空望遠鏡哈勃,將它的鏡頭對準夜空里的一個(gè)小角落。

 

 

 

   

 所有的這一切,只不過(guò)是一道光波而已...

 這下你一定很吃驚吧?

 閉上眼睛歇一會(huì )兒。

 現在來(lái)回答下面的問(wèn)題:

 100年前我們是怎樣認識這個(gè)世界的

 200年前

 300年前

 2500年佛祖已經(jīng)把我們現在才看到的一切已經(jīng)寫(xiě)進(jìn)佛經(jīng)里了!!!

 1.你還以眼見(jiàn)為實(shí)嗎?

 2.你相信有外星智慧生命存在嗎?

 3.你認為有適宜智慧生命生存的其他星球嗎?

 4.你覺(jué)得我們所學(xué)過(guò)的現代科學(xué)真的很可靠嗎?

 5.你現在認為生活的目標和生命的意義是什么?

 6.你還為物質(zhì)的聚散而空生悲喜嗎?

 7.你還執著(zhù)于微不足道的自我嗎?

 8.你如何定義生死呢?

 無(wú)論您的答案是什么,我們乃至我們賴(lài)以生存的地球,

 甚至是我們碩大的銀河系放到茫茫大宇中真的不過(guò)是一粒塵埃,

 我們司空見(jiàn)慣的事物,我們習以為常的生活,我們篤定信奉的科學(xué),

 是不是應該重新思考重新定位一下呢?

 不要讓眼界決定你的意識界,不要讓邏輯符號捆綁你的頭腦思維,

 不要讓思維定勢局限你的靈性光輝,清空你的思想才能感知更多,

 不僅僅是知識,更重要的是智慧.

 生命有止,精神無(wú)止。

 如果你是有緣之人,接下來(lái)請看2500年前佛祖是怎樣講述我們這個(gè)世界的
佛與世界

 大千世界,是由一千小世界,累進(jìn)千倍為中千,再由中千累進(jìn)千倍,一共經(jīng)過(guò)三次千數的累進(jìn)而成,所以稱(chēng)為三千大千世界,其實(shí)只是一個(gè)大千世界而已。

 小世界是指一個(gè)日月系,以須彌山為日月環(huán)繞中心,,上下大,中間小。

 山根有七重金山,七重香水海環(huán)繞。

 金山外有咸水海,外有鐵圍山,

 四大洲在咸海之四方。

 四大洲為東勝神洲,南贍部洲,西牛賀洲,北俱盧洲。其中,南贍部洲又稱(chēng)南洲,或南閻浮提。人壽近百歲,人修梵行,有佛出世。

 每一個(gè)小世界的范圍是由一個(gè)須彌山至梵天,須彌山高16萬(wàn)8千由旬(約224萬(wàn)公里)一千個(gè)小千世界,稱(chēng)為中千世界,中千世界每一中世界的范圍,到達**的光凈天。一千個(gè)中千世界,稱(chēng)為大千世界,大千世界每一大世界的范圍,到達**的光音天。每一個(gè)大千世界,都有一位大梵天王,大千世界有無(wú)量無(wú)數,大梵天王也有無(wú)量無(wú)數。我們這個(gè)大千世界總稱(chēng)為娑婆世界,每一大千世界,即為一佛的教化區。

 佛經(jīng)中的描述如下:

 (一)大般若經(jīng)中記載:

 大般若經(jīng)初品放光說(shuō):「釋尊從三昧起,以天眼觀(guān)世界,……,出大光明,遍照三千世界,從三千世界,遍照東方如恒河沙諸世界,南、西、北,四維,上下亦復如是?!?/p>

 大般若經(jīng)初品現身說(shuō):「……,此三千大千世界皆作金色,及十萬(wàn)如恒河沙等諸世界亦皆如是?!?/p>

 (二)阿含經(jīng)中記載:

 阿含經(jīng)(起世經(jīng)):「……,如一日月所行之處,照四天下,如是等類(lèi),四天世界,有千日月所照之處,此則名為一千世界。諸比丘,千世界中,千日千月,千須彌山王,……,千三十三天(帝釋天),千夜摩天,……,此千世界,猶如周羅,名小千世界。諸比丘,汝所周羅一千世界,是名稱(chēng)二中千世界。如此稱(chēng)二中千世界,以為一數,復滿(mǎn)千界,是名三千大千世界。諸比丘,上三千大千世界,同時(shí)成立,同時(shí)成已而復散壞,同時(shí)壞已而復還立,同時(shí)立已而得安住,……,是為無(wú)畏一佛剎土?!?/p>

 阿含經(jīng)(大樓炭經(jīng)):「……,如一日月旋四天下時(shí),稱(chēng)所四千天下四界,有千日月,有千須彌山,有四千天下,四千大海水,四千大龍宮,四千大惡道,四千大金翅鳥(niǎo),七千種大樹(shù),八千種大山,……,是名一小千世界,……,是名三千世界,悉燒成壞,是為一佛剎?!?/p>

 人類(lèi)的起源---由業(yè)報感

 地球形成之后最初的人類(lèi),是由第六天的光音天而來(lái),他們是飛空而來(lái)的,那是由于他們的墮落,貪愛(ài)了地球上的一種天然食物,吃了之后,身體粗重不能飛行了,就在地上安居下來(lái)(世記經(jīng)、大樓炭經(jīng)、起世經(jīng)等)。實(shí)際上,那也是出于他們的業(yè)報所致,天福享盡之時(shí),必須要來(lái)地上隨業(yè)受報。

 經(jīng)書(shū)中的記載如下:

 阿含經(jīng)(起世經(jīng)):「世間轉已,如是成時(shí),諸眾生等,多得生于光音天上,是諸眾生生彼天時(shí),喜悅為食,自然光明,又有神通,飛行自在,壽命久遠,……,此時(shí)世間轉壞已成,空無(wú)有物,諸梵宮中未有眾生,光音天上福業(yè)屬者,乃從下生梵宮殿中,不從生,自然化生?!?/p>

 大樓炭經(jīng)天地成品:「佛告比丘,天地破壞,更始成后,人皆在第十五阿衛貨樓天上,其上天人,以好喜作食,各有光明神足,其壽久遠,……,彼天人福德薄祿,命欲盡者,從阿衛貨樓天上,來(lái)下游此間地,……,取地味食之,食地味之后,身即麤堅,……,亡失光明神足,不能復飛天上?!?/p>

 佛教的六道:

 天道.阿修羅.人道、畜生道、鬼道.地獄道等六道

 天道:

 分三界28天,其中欲界6天,色丅界18天,無(wú)色丅界天4天。

 最接近人間的是欲界6天,其上為色丅界18天.在其上為無(wú)色丅界天4天。

 修善業(yè)的人,只能生在欲界六天,色丅界天及無(wú)色丅界天中除了色丅界上層的五凈居天是小乘的三果圣人所居,其余都是修習禪定者所生的禪定天。

 欲界六天:

 即為四天王天.仞利天(33天).夜摩天.兜率天.化樂(lè )天.他化自在天。

 天人有淫.食.睡三欲

 四天王天---位于須彌山的半山腰。

 東邊是黃金城,持國天王就住在這里。

 南邊是琉璃城,增長(cháng)天王住在這里。

 西邊是白銀城,廣目天王住在這里。

 北邊是水晶城,田比沙門(mén)天住在這里。

 只要人們能布施,不犯殺戒,孝順父母,死后就可以到四天王天居住。住在這里的人壽命有五百歲,這里的一晝夜是人間的五十年。當壽命終了,就得降級到人界。天宮離人間高度168里,天人壽命500歲(合人間約900萬(wàn)年)。此天1日夜合人間50年,天人淫、食、睡同人間。天人身凈有大光明,心常歡喜,無(wú)不適意事。

 忉利天---(位于須彌山山頂)是世界的中心,忉利天外分成四邊,每一邊有八個(gè)天,共三十二天,加上忉利天便是三十三天(名稱(chēng)請見(jiàn)底下的三界天人表)。

 忉利天的天王名叫帝釋?zhuān)緛?lái)是一個(gè)普通的女人,當時(shí)有一位叫做迦葉的佛圓寂,她便發(fā)起愿心,蓋了一座塔來(lái)供養迦葉佛,另外還有三十二個(gè)女人也來(lái)幫忙,忉利天外的三十二個(gè)天各自的天王就是這三十二個(gè)女人。

 帝釋住在忉利天中的善見(jiàn)城里,城墻都是黃金做的,有五百道城門(mén)。

 天宮離地336萬(wàn)里,天人壽命一千歲(合人間3600萬(wàn)年)此天1日夜合人間100年,行淫同人間,衣食隨念而來(lái)。

 夜摩天---在這天里以蓮花的開(kāi)合來(lái)分晝夜,赤蓮開(kāi)的時(shí)候是白天,白連開(kāi)的時(shí)候是晚上,在這里,日月的光芒已經(jīng)照不到了。

 天宮離地640萬(wàn)里,天人壽命2000歲(合人間1.46億年)。

 行淫以勾抱方式。天人身高1里半。

 兜率陀天(知足天)---兜率陀的意思是"知足",凡是能夠知足,沒(méi)有口過(guò),存心孝悌,再加上作公益,修福德的人死了之后就可以到這里來(lái)。

 有內外二院。

 內院為彌勒凈土,外院天人所居,執手成淫。

 化樂(lè )天---生在這重天里的人可以轉變自己的外貌,忽隱忽現,憑著(zhù)神力可以隨心所欲的變化。

 他化自在天是欲界六天之王,

 在這里的人可以把別人的快樂(lè )當作自己的快樂(lè ),壽命有一萬(wàn)六千歲,這里的一晝夜在人間是一千六百年。天宮離地高5120萬(wàn)里,天人身高3里半,以相視而成淫。此天之上有「魔羅波旬」。天宮離地高10240萬(wàn)里,天人壽命184億年,身高4 里。即為佛教所說(shuō)的天魔。

 色丅界十八天

 天人身體銀白色,宮殿金色,赤白光色互相輝映,故名色丅界。以禪悅為食。

 眾生只有色相,無(wú)男女形,無(wú)淫欲事,不著(zhù)衣服,形相皆同。

 (見(jiàn)因本經(jīng))天人壽命甚長(cháng),以劫計算。一劫約人間13億4千萬(wàn)年。

 色丅界由低往高,大抵可分為初禪三天.二禪三天.三禪三天. 四禪四天.五重天

 (1)「初禪三天」:

 統稱(chēng)梵天。天王名「尸棄」,為大梵天王。因無(wú)量清凈,故名梵天。

 1) 梵眾天:天人身高20里,壽命半劫

 2) 梵輔天

 3)大梵天

 (2)「二禪」三天。 包括:

 4)少光天:天人身高80里,壽命2劫。

 5)無(wú)量光天

 6)光音天:人類(lèi)最初由此天而來(lái)。天人以口發(fā)光為語(yǔ),身高320里,壽命8劫。

 (3)「三禪」三天:包括

 7)少凈天

 8)無(wú)量?jì)籼?/p>

 9)偏凈天:天人身高2560里,壽命64劫。

 (4)「四禪」四天:天人身高皆20000里,壽命500劫??煞譃?

 10)福生天

 11)福愛(ài)天

 在此岐分為:

 12)廣果天

 13)無(wú)想天。

 (5)五重天:無(wú)外道居住,統稱(chēng)凈居天??煞譃?

 14)無(wú)煩天:身高皆40000萬(wàn),壽命1000劫。

 15)無(wú)熱天

 16)善見(jiàn)天

 17)善現天

 18)色究竟天:天人身高640000里,壽命16000劫。大自在天---位在色究竟天的中央,著(zhù)十位菩薩,稱(chēng)為大自在天王,外貌是長(cháng)著(zhù)八只手,三只眼睛,坐著(zhù)白牛,手持白拂塵。

 無(wú)色丅界天:乃修四空定果報而來(lái),無(wú)色丅界眾生無(wú)色相及身量。

 可分為:

 (1)空處天(又稱(chēng)無(wú)邊處天)。定心與虛空相應,舍厭世間,覺(jué)身為礙。銷(xiāo)礙入空,壽命2萬(wàn)劫。

 (2)識處天:唯留阿賴(lài)耶識。

 (3)無(wú)所有處天

 (4)非想非非想處天:留阿賴(lài)耶識的后緣,又稱(chēng)不回心鈍阿羅漢,壽命8萬(wàn)劫。

 阿修羅道

 阿修羅為六道之一,因覺(jué)得佛法難行放棄,改行布施,但布施時(shí)有瞋心,故生修羅。

 布施有福報故有寶樓宮室,但因瞋好斗,沒(méi)有美食,每日三餐見(jiàn)美食,但入口成青泥,亦沒(méi)有酒可飲,修羅亦稱(chēng)「無(wú)酒」。

 男丑女美,又多欲,修羅王皆有眷屬千人。(見(jiàn)阿含經(jīng)、法華經(jīng)),而諸天有美食,但少美女,故阿修羅常與天征戰。修羅與天征戰,開(kāi)始先遣天龍,再出小王,最后修羅王與天王親自出戰,戰況慘烈,最后修羅潰敗逃命。

 阿修羅有胎、卵、濕、化四種身

 阿修羅三道:

 鬼道修羅:有神通力,住大海邊,身體像鬼。

 畜生道阿修羅:住大海底下。

 人道阿修羅:在人間的山地中住,為能力最差的阿修羅。

 正法念處經(jīng)中說(shuō):在須彌山側大海底下,到8萬(wàn)4千由旬(約336萬(wàn)里),有四地住著(zhù)阿修羅,屬畜生道。

 羅阿修羅:由海底到2萬(wàn)1千由旬,化身大小隨意,住地有寶林、泉流、浴池,壽命5000歲,此地1日夜合人間500年。(壽命合人間約9億年)。

 勇健阿修羅:21000~42000由旬。壽命6000歲,此地1日夜合人間600年。

 華鬘阿修羅:42000~63000由旬。壽命7000歲,此地1日夜合人間700年。

 毗摩質(zhì)多羅阿修羅:63000~84000由旬。壽命8000歲,相當于人間億年,此地1日夜合人間800年。

 人道阿修羅:在人間的山地中住,為能力最差的阿修羅。

 一切不能被科學(xué)證明的,難道都是迷信嗎???

 看著(zhù)天,人類(lèi)如此渺小

 看著(zhù)人類(lèi),原來(lái)又如此可笑

 本文來(lái)源于 網(wǎng)絡(luò ) 由贏(yíng)家財富網(wǎng)整理發(fā)布

相關(guān)文章
鄭州亨瑞軟件開(kāi)發(fā)有限公司
版權所有

服務(wù)中心:鄭州市金水區農業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.metacaptainamerica.com

銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889

注冊下載;